Aansluiting tussen cultuur en bedrijfsleven

Het gemeenschappelijke doel van AGORA en de Culturele Businessclub AGORA is om het draagvlak binnen de regio te vergroten en nieuwe markten aan te boren. De businessclub zet zich in om de aansluiting tussen cultuur en bedrijfsleven te verbeteren. De businessclub telt medio 2024, 36 leden, veelal Lelystadse organisaties uit verschillende branches die gezamenlijk een bijzonder netwerk vormen.

De businessclub combineert cultuur met avontuur en verdieping. Naast het collectief bezoeken van voorstellingen in het theater, al dan niet met een diner en nazit, wordt er jaarlijks een tweedaagse studiereis georganiseerd. De Businessclub combineert cultuur met avontuur en verdieping. Het is een VIP-behandeling voor jou, jouw bedrijf en jouw relaties, met als uitgangspunten kwaliteit, exclusiviteit en stijl.

Bestuursleden
Dhr. L. Verbeek (voorzitter), dhr. H. Blom (secretaris), dhr. S.A. Frenay (penningmeester), mevrouw C.M. Gase, dhr. P.V. Buisman, dhr. R. Wijnveldt

Rechtspersonen en samenwerkingsverbanden
Informatienummer (RSIN)
8522.80.750

Kamer van Koophandel (KvK)
567.124.80

Beloningsbeleid Bestuur
Het bestuur ontvangt geen vergoeding.

Meer informatie?
Neem contact op met Richard Wijnveldt
businessclub@agora-lelystad.nl 

Toegangscriteria voor bedrijven

 • Minimale jaaromzet € 2.5 miljoen
 • Minimaal 10 medewerkers
 • Internationale ambitie
 • Innovatief en vernieuwend
 • Toonaangevend in sector
 • Zichtbaar in groot netwerk
 • Gevestigd in Lelystad of omgeving
 • Onomstreden reputatie
 • Het lid wil de culturele ambities van Stichting AGORA ondersteunen en daarmee haar maatschappelijke betrokkenheid onderstrepen en bijdragen aan de verwezenlijking van de culturele ambities van AGORA; 

Aspirant-leden dienen ten minste aan vier van de hierboven genoemde criteria te voldoen.

CBA Benefits

 • Tweedaagse culturele reis voor twee personen met excursie, museum- en theaterbezoek
 • 8 Vrijkaarten per jaar voor twee bijzondere voorstellingen met diner vooraf; voorrang bij start kaartverkoop
 • 20 Vrijkaarten per kalenderjaar
 • Uitnodiging voor de Seizoenpresentatie
 • 25% Korting op tarieven zaalhuur AGORA
 • Vermelding lid businessclub in seizoenbrochure/theaterkrant van AGORA en vermelding op de website en narrowcasting in AGORA

Overige bepalngen

Voor de Businessclub geldt géén branche-exclusiviteit.