Doelstelling

De stichting stelt zich ten doel, zonder daarmee het behalen van winst te beogen: het plaatselijke recreatieve en culturele leven in de ruimste zin des woords te stimuleren en te verdiepen door zelf op deze terreinen activiteiten te ontplooien dan wel ruimten aan anderen voor dat doel ter beschikking te stellen. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door: het beheren en exploiteren van het bij de gemeente Lelystad gehuurde theater-/congresgebouw/bioscoop, het vergaren van subsidies en giften en het organiseren quo het beschikbaar stellen van ruimten voor congressen, tentoonstellingen, filmvertoning en soortgelijke activiteiten, onder meer in het teken van de charitas en de cultuur.

Missie

De stichting AGORA is een ondernemende culturele organisatie die ernaar streeft om in en rondom het unieke gebouw een bloeiend cultureel en ondernemend podium te zijn waar de bewoners uit Lelystad en wijde omgeving en de medewerkers van AGORA trots op zijn. Een herkenbaar en dynamisch podium dat mensen raakt, verbindt en een extra beleving toevoegt aan het dagelijks bestaan. De visie is hiervan afgeleid.

Hoofdlijnen beleidsplan

Het beleidsplan bevat voor de komende periode de volgende speerpunten:

  1. Versterking van de interne organisatie
  2. Meer inkomsten uit eigen activiteiten genereren
  3. Aanscherpen van het artistiek profiel
  4. Uitwerken jaarplan
  5. Samenwerking zoeken met Flevolandse theaters
  6. Streven het danstheater van Flevoland te zijn

Beloningsbeleid

Bestuur
Het bestuur ontvangt geen vergoeding

Directie
De bezoldiging van de directeur is geregeld conform de richtlijnen ‘Bezoldiging directeuren private theaters en concertgebouwen’

Personeel
Het beloningsbeleid is conform de CAO Nederlandse Podia 2021.

Cookies

We maken gebruik van cookies en vergelijkbare technieken om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken content van derden af te beelden, zoals ook video’s, en voor verschillende andere toepassingen. Deze cookies worden ook geplaatst door derden. Door ‘akkoord’ te klikken, stemt u hiermee in. Als u niet akkoord bent, kunt u via de knop ‘Instellingen aanpassen’ uw voorkeuren opgeven.