Doelstelling

De stichting stelt zich ten doel, zonder daarmee het behalen van winst te beogen: het plaatselijke recreatieve en culturele leven in de ruimste zin des woords te stimuleren en te verdiepen door zelf op deze terreinen activiteiten te ontplooien dan wel ruimten aan anderen voor dat doel ter beschikking te stellen. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door: het beheren en exploiteren van het bij de gemeente Lelystad gehuurde theater-en congresgebouw, het vergaren van subsidies en giften en het organiseren quo het beschikbaar stellen van ruimten voor congressen, tentoonstellingenen soortgelijke activiteiten, onder meer in het teken van de charitas en de cultuur.

Missie

De stichting AGORA is een ondernemende culturele organisatie die ernaar streeft om in en rondom het unieke gebouw een bloeiend cultureel en ondernemend podium te zijn waar de bewoners uit Lelystad en wijde omgeving en de medewerkers van AGORA trots op zijn. Een herkenbaar en dynamisch podium dat mensen raakt, verbindt en een extra beleving toevoegt aan het dagelijks bestaan. De visie is hiervan afgeleid.

Beloningsbeleid

Raad van Toezicht
AGORA volgt de richtlijnen die door de fiscus zijn bepaald met betrekking tot de maximale onbelaste vergoeding gegeven aan vrijwilligers. De vergoedingen zijn van toepassing voor ieder lid van de Raad van Toezicht waarbij geen uitzondering wordt gemaakt voor de voorzitter Raad van Toezicht. Er wordt uitgegaan van een onderling vergelijkbare inzet vanuit de RvT ten behoeve van AGORA.

Directeur-bestuurder
De directeur-bestuurdersfunctie valt niet onder het bereik van de cao Nederlandse Podia. Hiervoor is een aparte richtlijn opgesteld. Deze is specifiek gericht op de beloning van directeuren van theaters, concertgebouwen en podia. 

Personeel
Het beloningsbeleid is conform de CAO Nederlandse Podia 2022-2023.