AGORA steunt inzamelingsactie voor Oekraïne | Giro 555

Net zoals zovelen zijn ook wij als AGORA Theater diep geschokt door de ontwikkelingen in Oekraïne. Om de inwoners te steunen doneren wij een deel van de opbrengst van de voorstelling ‘T Is hier geen Hotel aan Giro 555 van de Samenwerkende Hulporganisaties voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Ook zal ons gebouw van binnen het hele weekend blauwgeel kleuren, de kleuren van de Oekraïense vlag.

‘Als theater zijn wij een plek waar in vrijheid meningen van uiteenlopende aard een plek op het podium vinden. Juist in deze tijd zijn wij ons er weer van bewust dat vrijheid kwetsbaar is en niet iets vanzelfsprekends. Omdat dit nu op het spel staat, treft de huidige situatie ons in het hart. Met een symbolisch bedrag van € 555 steunen wij de landelijke campagne ‘hArt for Ukraine’ van het culturele veld. Wij hopen dat onze theaterbezoekers en partners ons hierin zullen volgen’, aldus Richard Wijnveldt, directeur van AGORA.

#hArtforUkraine