AGORA Theater krijgt bijdrage uit het Kickstart Cultuurfonds

AGORA Theater krijgt bijdrage uit het Kickstart Cultuurfonds

Het AGORA Theater krijgt een bijdrage van 73.875 euro uit het Kickstart Cultuurfonds. Met dit geld kan het theater zich flexibel aanpassen aan toekomstige coronamaatregelen én het publiek weer naar het theater proberen te trekken.

Richard Wijnveldt, directeur: “We kijken er enorm naar uit om na de zomer onze theaterdeuren weer te openen voor het publiek. Dat willen we graag op een zo veilig mogelijke manier doen, maar ook op een manier die een minimale impact heeft op de totaalbeleving van het avondje-uit. Daarnaast willen we zoveel mogelijk Lelystedelingen verleiden om weer naar het theater te komen. We danken het Kickstart Cultuurfonds voor hun bijdrage om beide doelstellingen mogelijk te maken.”

Het theater is inmiddels begonnen met het opstarten van de twee projecten.

Over Kickstart Cultuurfonds
Kickstart Cultuurfonds is een initiatief van de BankGiro Loterij, VSBfonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds en de VandenEnde Foundation. Zij werken sinds 2012 samen in het Blockbusterfonds en hebben opnieuw de handen ineen geslagen. Met het nieuw opgerichte - en tijdelijke - Kickstart Cultuurfonds geven zij de culturele sector ondersteuning voor theaterproducties, tentoonstellingen en concerten in de anderhalvemeter-samenleving. Hiervoor is ruim 16 miljoen euro bijeen gebracht. Andere private fondsen en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben zich bij dit initiatief aangesloten: Stichting Droom en Daad, Ammodo, Fonds 21, Zadelhoff Fonds/Zadelhoff Cultuur Fonds, Fonds 1818 en Stichting Zabawas